top of page

Jeśli szukasz szczegółów dotyczących naszej działalności to trafiłeś we właściwe miejsce. Poniżej udostępniamy Tobie nasz Statut oraz wszelkie przydatne informacje, które posłużą Tobie, aby dowiedzieć się, czy nasze cele odpowiadają Twoim potrzebom. Poznasz informacje o składkach oraz innych ważnych uchwałach klubu.

Przewodnik klubowy

Most Tczewski_edited.jpg

Statut

Kliknij TUTAJ, aby poznać pełną treść Statutu Stowarzyszenia Tczewski Klub Biznesu.

Dowiesz się z niego o naszych celach oraz sposobach, w jaki zamierzamy je realizować. Dowiesz się o prawach i obowiązakch naszych członków. 

 • Kto może zostać członkiem klubu?
  Członkami stowarzyszenia (klubu) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, również cudzoziemcy bez względu na miejsce zamieszkania. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia. W praktyce oznacza to, że jeśli chcesz korzystać z pełni praw i obowiązków, które przysługują członkom zwykłym naszego klubu, przystępujesz do nas jako przedsiębiorca (nie firma). Nie jest jednak wymagane posiadanie zarejestrowanej działalności. Jest przecież mnóstwo freelancerów utrzymujących się ze swoich zleceń lub osób prowadzących tzw. najem prywatny (PIT28) i nie posiadają działalności. Kluczowe jest jednak dla nas wykazanie i dokładne opisanie tego, czym się zajmujesz. Oczywiście, jeśli chciałbyś wesprzeć (jako firma) naszą inicjatywę i masz ciekawą propozycję współpracy napisz do naszego Zarządu biuro@biznes.tczew.pl
 • Co muszę zrobić, aby dołączyć do klubu?
  Każde członkoswto w klubie podlega rekomendacji. Masz zatem 3 drogi: Wypełnić deklarację online, poprzez wybranie opcji "Dołącz" na stronie. Wypełnienie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyjęciem do naszego stowarzyszenia. Każdą deklarację rozpatrujemy indywidualnie zgodnie z przyjętym statutem oraz zasadami naszego klubu. To znaczy, że od momentu otrzymania deklaracji, nasi członkowie mają 7 dni na przedstawienie ewentualnego Veto. W przypadku braku Veto zostaniesz zaproszony na pierwsze niezobowiązujące spotkanie, na którym finalnie podejmiesz decyzję o uczestnictwie. Dokonanie rocznej płatności będzie dla nas potwierdzeniem uczestnictwa. Przyjść na jedno z naszych otwartych spotkań. Raz na jakiś czas takie oragnizujemy. Wtedy masz możliwość poznać nasze zasady i podjąć decyzję. Wtedy wypełniasz deklarację na stronie i dokonujesz opłaty. Otrzymać rekomendację od jednego z naszych członków i zostać zaproszonym na spotkanie. Podobnie jak wyżej podejmujsze decyzję.
 • W jaki sposób mogę wysłać deklarację członkowską?
  Zasadniczo masz dwie opcje: Możesz z naszej strony pobrać plika PDF, wypełnić i dostarczyć do klubu (wtedy ręcznie dodamy Cię do naszej aplikacji). Możesz wypełnić deklarację on-line na naszej stronie klikając przycisk "Dołącz", wtedy automatycznie zostaną Twoje dane dodane do naszej aplikacji. Wybór należy do Ciebie.
 • Jak często organizowane są spotkania?
  Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Zawsze jest to ten sam dzień tygodnia w miesiącu - chyba, że wypada święto lub dłuuuugi weekend to wtedy przesuwamy termin o jeden tydzień do przodu. Wybraliśmy taką metodę, aby było łatwo wpisać ją w kalendarz nawet na rok w przód. W Tczewie jest to pierwszy poniedziałek miesiąca. Poniedziałki są super! Uwielbiamy je 😉
 • Rezygnacja / Utrata członkostwa
  Utrata członkostwa następuje wskutek: Pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu. Pozbawienia praw publicznych. Śmierci członka będącego osobą fizyczną albo utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. Podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu członka stowarzyszenia.
 • Zawieszenie członkostwa
  Zawieszenie członkostwa następuje wskutek: Pisemnego oświadczenia członka stowarzyszenia o zawieszenie. Podjęcia przez Zarząd uchwały o zawieszeniu członka. Zawieszenie w prawach członka następuje standardowo na czas 6 miesięcy. Okres dłuższy niż 6 miesięcy ustalany jest indywidualnie przez Zarząd na wniosek członka. Nie wznowienie członkostwa po okresie łącznie 12 miesięcy, równoznaczne jest z wyłączeniem i rezygnacją członka ze Stowarzyszenia.

Składki

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej wynosi 900 zł rocznie.

Wpłaty należy realizować na poniższy rachunek bankowy

 

MBank: 54 1140 2004 0000 3602 7858 6589

Tytułem: Składka członkowska

Tczewski Klub Biznesu

bottom of page